School / Flight center

Entrenúvols
Entrenúvols picture

Paragliding Five stars school Flight school , Entrenúvols (100)

Country : Spain

Website : www.entrenuvols.com

Manager : Jordi Marquillas (11469)

Address : Camí del Montsec, s/n, 25691 Ager

Email address : info@entrenuvols.com

Phone number : +34 973455023

Mobile number : +34 639776659

Registered on: 09 Jul 2012

Services Qualifications Instructors Assistants tandem pilots

Description: School based in Àger on catalan Pyrenees.
We do paragliding courses from all levels in alpin site.
We specialize in SIV/acro courses. We have our own tow-boat and we do the courses over Sant Antoni lake.

Escola basada al Pre-Pirineu de Lleida.
Realitzem cursos de tots els nivells. Des d’iniciació fins al cross/acro.
Especialitzats en cursos de seguretat (SIV) i acro.
Tenim la nostra pròpia infraestructura de llanxa amb torn per a fer cursos de seguretat al pantà de Sant Antoni.

Escuela basada en el Pre-Pirineo catalán
Realizamos cursos de todos los niveles. De iniciación hasta cross/acro.
Estamos especializados en cursos de seguridad (SIV) y acro.
Tenemos nuestra propia infraestructura de lancha con torno en el pantano de Sant Antoni.

GPS coordinates : 0°44′39"E, 42°1′2"N (see in google map)

Main school flight site : Ager, Spain

Open from : february until october